En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
(Finn Audun Gr√łndahl)

Boka «Den sjette utryddelsen» er skrevet av Elisabeth Kolbert og blir drøftet i en samtale mellom biolog Dag O. Hessen og journalist Olav Brostrup Müller i Gausdal folkebibliotek 21. april kl. 18.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal folkebibliotek og Kittilbu Utmarksmuseum/Randsfjordmuseene

 
Flere masseutryddelser på jorda er kjent ut fra fossile funn. Det er paleontologene, som arbeider med å beskrive og systematisere forhistoriske planter og dyr, som har beskrevet minst fem ubetydelige geologiske tidsrom med en betydelig utdøing av en stor del av verdens arter. En av masseutryddelsene skyldes et katastrofalt meteorittnedslag i Mexico for 65 millioner år siden.
 
Det er en økende vitenskapelig enighet om at en sjette masseutryddelse er noe som skjer nå, og denne gangen er dette en prosess mer omfattende og alvorlig enn noen gang tidligere. Årsaken er knyttet til mennesket selv; - det store antallet mennesker på jorda og menneskets livsform har medført store endringer så vel i hav, i ferskvann, på landjorden og i atmosfæren. Trolig er økningen av CO2 den mest dramatiske effekten av menneskenes aktivitet. Dette er i ferd med å gjøre verden til et fattige sted å være. 
 
Boka «Den sjette utryddelsen» skrevet av Elisabeth Kolbert og blir drøftet i en samtale mellom biolog Dag O. Hessen og journalist Olav Brostrup Müller i Gausdal folkebibliotek 21. april kl. 18.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal folkebibliotek og Kittilbu Utmarksmuseum/Randsfjordmuseene
 
Dronten eller dodo (bildet) er en av talløse arter som på kort tid forsvant etter møte med mennesket; mennesket brakte med seg griser og rotter til øya hvor de levde og gjorde hekking på bakken umulig. De flyveudyktige fuglene mistet også sitt leveområde etter at mennesket fjernet skogene på øya (Mauritius).