En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Verdens våtmarksdag 2. februar
(Finn Audun Grøndahl)

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. Randsfjordmuseene inviterer til seminar i samarbeid med Dokkadelta Våtmarkssenter 2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka. Spesielt settes fokus på ødeleggelse av våre torvmyrer som foregår i dag i Norge. På våtmarksdagen kom pressemeldinger om at landets miljø- og klimaminister setter fokus på tiltak mot ødeleggelse av torvmyrer i Indonesia som et viktig klimatiltak. Dette understreker ytterligere at ødeleggelse av torvmyrer i Norge burde for lengst høre fortiden til.

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. På denne dagen ble den internasjonalevåtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den iranske byen Ramsar i 1971.

Randsfjordmuseene avdeling Lands Museum inviterer til seminar i samarbeid med Dokkadelta  Våtmarkssenter 
2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka.
 
Program:
 
• Hva historisk statistikk forteller om grøfting av myr
og skog. Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene.
 
 
• Myrrestaurering, myrslått og orkideer på myr.
Geir Høitomt Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.
 
 
• Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan på Romerike
Planene om industrielt torvuttak og arbeidet for
å stanse dette i lys av myrenes funksjon som bl.a.
karbonlager og levested for planter og dyr
Ved Solveig Schytz
 
Gratis inngang, vi selger kaffe og kake. Åpent for alle.
 
Mer info om programmet på vår hjemmeside.
www.randsfjordmuseene.no