En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
(Finn Audun Grøndahl)

Torsdag 12 november arrangeres fagkveld om smågnager- og spissmusartene i Sørøst-Norge og hvilken betydning de har for både uglearter og rovfuglarter. De store bestandsvingningene hos mange av smågnagerartene påvirker mange andre arter, og de har fascinert oss mennesker i lang tid.

Foreløpig program:

FAGKVELD OM SMÅGNAGERE OG SPISSMUS OG OM DERES BETYDNING FOR UGLER OG ROVFUGLER
 
Presentasjon av smågnager- og spissmusartene i Sørøst-Norge 
- ukjente pattedyr for mange av oss.
Biolog Jeroen van der Kooij, Norsk Zoologisk Forening
 
Småpattedyrenes betydning som byttedyr for ugler og rovfugler – med informasjon fra seinere års kameraovervåking av reir.
Professor Geir A. Sonerud, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
 
 
Sted auditoriet på knutepunkt Langsua, Segelstad Bru i Gausdal, torsdag 12. november kl. 19 00 (til senest 21.30)
Det blir enkel servering.