En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Temadag om våtmark
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Temadag om våtmark arrangeres 20 november 2014 på Lands Museum. Arrangementet er åpent og gratis for alle og inneholder både dag- og kveldsprogram. Faglige temaer i miniseminar i kveldsprogrammet er biologisk mangfold i rik sumpskog og utfordringene for storørretens reproduksjon i regulerte elver. Det rettes også et fokus på erfaringer fra formidling av våtmark fra Dokka videregående skole og Haldenvassdragets kanalmuseum.

Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter samarbeider om faglige prosjekter og formidlingstiltak knyttet til våtmark. Våtmarkene er blant de mest produktive områder med størst biologisk mangfold og samtidig som de er sterkt truede økosystemer lokalt som globalt. På en temadag den 20. november er det omvisning i våtmarksutstillingen på Lands Museum på dagtid og miniseminar om våtmark samme sted på kvelden. Faglige temaer i miniseminar er biologisk mangfold i rik sumpskog og utfordringene for storørretens reproduksjon i regulerte elver. Det rettes også et fokus på erfaringer fra formidling av våtmark fra Dokka videregående skole og Haldenvassdragets kanalmuseum. 

Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer til temadag om våtmark.

Bakgrunnen er økt samarbeid om formidlingstiltak med vekt på både utstillinger inne og aktive undervisningstilbud ute.
 
Vi serverer en smak av våtmark
 
Dagsprogram kl. 12.00-14.00
kl. 12-13 Omvisning i utstillingen
kl. 13-14 Elever fra Dokka videregående skole formidler biologisk
mangfold til ungdomsskoleelever. 
 
Kveldsprogram kl. 18.00-21.00
Velkommen til miniseminar om våtmark
Leila Raustøl og Kjetil Bjørklund
 
Truet skattekiste i biomangfold: Rik sumpskog
Torbjørn Høitomt, Biofokus
 
Ivaretakelse av storørretens reproduksjon i
regulerte elver – utfordringer og framtidsutsikter
Morten Kraabøl, NINA
 
Formidling av vannbiologi: kombinere formidling
med overvåkning av vannkvalitet og krepsdyr
Ingvar Spikkeland, Haldenvassdragets
kanalmuseum
 
Bruk av våtmark i undervisningen
Kitty Selj og Jo Wattum, Dokka videregående skole