En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I Myhre Grustak i Fåvang ble et nytt funn av ullhåret mammut gjort i 2013. Så langt har 7 funn av denne istidselefanten blitt gjort i denne delen av Ringebu kommune. Funnet er en del av en støttann og som ble funnet dypt nede i grustaket.

Ingemar Dahl, som opprinnelig er fra Arvika i Sverige, har arbeidet ved en rekke grustak i flere tiår både i Norge og Sverige. Han har aldri før funnet noe organisk noe sted han har arbeidet. Det var på kvelden i slutten av juni og under dårlige lysforhold at han oppdaget en uvanlig gjenstand som stod rett ut av den nokså vertikale veggen. Dahl var ikke sikker på hva dette kunne være og løftet ut forsiktig gjenstanden med skuffen på den store frontlasteren. Det var først etter at han kunne på en sikker måte, uten risiko for å treffes av løse steiner fra den høye vertikale veggen, at han kunne fastslå at dette ikke var hverken noen stein eller gammel trestokk. Det var del av en støttann fra arten ullhåret mammut.
Myhre Grustak består av sorterte lag av sand, grus og stein avsatt av breelver før siste istids maksimale utstrekning. 
 
 
Funnet lå i ca 0,5 m under et lag med svært grove steiner. Det var likevel ikke noe finsortert sandlag som tannen lå i. Tannen målte ca. 64 centimeter på yttersiden og har tydelig krumming. 
Foto: Kåre Solbakken