En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Istidsinnvandrerne i Mjøsa
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

På nettverksmøtet for naturhistorie blant musea i Oppland i november 2010 holdt Gøsta Kjellberg et foredrag om de såkalte istidsinnvandrerne. Det som vi i dag omtaler som istidsinnvandrere eller istidsimmigranter og istidskreps er ferskvannsarter som er tilpasset et kjølig klima og finnes sirkumpolært i fersk- og brakkvann. De "klassiske" istidsinnvandrerne i Skandinavia regnes som 5 krepsdyrarter, 1 hoppekreps og 2 fiskearter. Mjøsa er den innsjøen i Norge som har de største forekomster blant 5 av disse artene. Manus fra foredrag vil snart bli tilgjengelig her. Foto: Arild Hagen