En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Et nytt funn av mammut ble gjort i Myhre Grustak den 21. oktober 2009 av Thomas Skjelle. Det nye funnet skjedde bare ett år etter det forrige funnet samme sted. Det nye funnet er også en del av en støttann og denne gang av store dimensjoner. Total vekt på dette nye funnet er 8750 gram.

Rester av pattedyr som levde under mildere perioder under siste istid ligger i dag dypt nede i løsmasser avsatt av breelver for tusener av år siden. Disse gamle løsmassene har overlevd breenes erosjon som var betydelig under istidsmaksimum for ca 20 000 år siden. Vi vet i dag at mammutene levde betydelig lengre tilbake i tid og det er derfor ganske så unikt at vi slike løsmasser bevart.Bilde av det nye funnet i Myhre Grustak (Foto: Finn A Grøndahl)

Det er bare et meget årvåkent blikk som gjør slike funn mulige. I Myhre Grustak hentes det daglig fram enorme mengder av sand, grus og stein, og det er ikke lett å oppdage noe som er av organisk opprinnelse. Støttenner, kinntenner og skjelettdeler er innsatt med sand og grus og de er gjerne fragmentert og i mindre deler allerede der de ligger i løsmassene. Hensynet til lønnsom og moderne drift vanskeliggjør at slikt materiale i det hele tatt kan oppdages. Annerledes var det når arbeidet skjedde med spade og trillebår. Når slike funn likevel oppdages er det fantastisk og av stor verdi for både faunahistorien, vår forståelse av glasiasjonsforløp og klimahistorien.