En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Gulpeboller gir verdifull informasjon
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

En gulpebolle fra ei perleugle består for det meste av pels og skjelettdeler fra smågnagerne og spissmusene den har spist. Da selve fordøyelsen ikke angriper selve skjelettdelene ligger disse ofte helt komplette i det ugla gulper opp i form av en sammenpresset bolle. Åpner vi slike "boller" åpner vi verdenen til en stor og spennende fauna! Ta vare på gulpeboller du finner og ta en kikk!

Randsfjordmuseene har begynt å samle inn både i egen regi og fra andre slikt materiale og løser opp boller og hele "komprimerte matter" fra hekkekasser med lut. På denne måten får vi fram de rene kranierestene og kjevene som vi kan artsbestemme. I Oppland og Hedmark er det ganske mange arter vi kan finne; 12-13 smågnagerarter og 6 spissmusarter! Mange av disse artene veksler i betydelig antall fra år til år og har en stor innvirkning ovenfor en rekke andre arter. Mange kaller disse artene derfor for nøkkelarter. På bildet nedenunder viser bare et utvalg spissmuskjever fra ei vellykket hekking hos perleugle. I tillegg kommer ofte en "stor haug" med spesielt markmus og klatremus.  
Jeroen van der Kooij sammen med sine medarbeidere har laget en bestemmelsesnøkkel for disse småpattedyrene også ved å bruke kranier og kjever. Denne er publisert i Fauna nr 3/1999. Med en slik bestemmelsesnøkkel er det mulig for alle interesserte å studere og bli kjent med denne spennende faunaen - som ellers lever en temmelig skjult tilværelse ovenfor oss mennesker.Bildet viser 4 underkjever fra vannspissmus som er den største av spissmusartene. Denne arten kjennetegnes lett på den store fortannen som hos alle spissmusarter vokser nokså rett utover - men hos denne arten er den helt glatt uten takker. Legg også merke til at alle spissmus har spisse tenner med røde tupper. De er alle rovdyr!

Ta vare på gulpebollene du finner og send dem gjerne til oss - om du selv ikke vil undersøke dem.