En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Verdens Våtmarksdag
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

2. februar markeres med faglunsj på Lands Museum med foredrag om elvemusling ved Bjørn Mejdell Larsen fra NINA. Det var på denne dagen undertegnelsen av Ramsar konvensjonen skjedde i byen Ramsar i Iran. Hvert år siden 1977 har denne dagen blitt brukt av forvaltningsmyndigheter, og diverse organisasjoner for å øke oppmerksomhet rundt verdier av våtmark og betydningen av Ramsar konvensjonen. I alt 158 land har undertegnet denne konvensjonen. Les mer: www.ramsar.org

Verdens Våtmarksdag
2. februar 2009

Randsfjordmuseene i samarbeid med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer til faglunsj på Lands Museum

Kl. 11.30 – 13.30

Foredrag om rødlistearten
elvemusling med vekt på dens
biologi, økologi, habitatkrav og trusler
v/ Bjørn Mejdell Larsen (NINA)

Det vil og gis informasjon om virksomhet fra Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Se miniutstillingen om Nordre Øyerens delta
og Klaraälvens delta som er utstilt på museet

Ta med matpakke – vi ordner kaffe / te
Ring for mer informasjon; 61 11 06 87