En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
(Finn Audun Grøndahl)

Randsfjordmuseene vil i år invitere skoleklasser i Land ut i skogen for å kikke på sportegn etter bjørn. I dag er det gjerne yngre hannbjørner fra Sverige som vandrer inn i Norge og kan dukke opp i skogåsene rundt Randsfjorden. En og annen bjørn lager seg også hi og overvintrer her. Fagfolk fra museet viser fram ulike sportegn etter bjørnen og forteller om hvordan bjørnen lever gjennom året.

Bjørnen var vanlig i Norge i tusener av år. Det er bare i løpet av siste 100 – 150 år at den ble nesten fullstendig borte. Nesten alle som vokser opp i dag er helt ukjent med denne ”Skogens Konge”. Bare i eventyrene og i gamle historier lever den videre. Elg og rødrev er derimot svært vanlige dyr i dag og som de fleste kjenner godt.

Skolen må selv besørge transport men museet bekoster guide / naturveileder. Utflukten vil ta hele skoledagen. Niste og drikke medtas av hver enkelt elev sammen med sitteunderlag, godt skotøy og regnklær dersom været er uttrygt. Temaet vil passe best for 6. – 7. klassetrinnene.

Formidlingstilbud til skolene – i juni og august/september 2008

Interesserte skoler kan kontakte;
Randsfjordmuseene – seksjon for naturhistorie
61 11 06 87 eller 90 58 77 89

Tilbudet er støttet økonomisk gjennom midler til konfliktdempende tiltak rovvilt v/ Fylkesmannen i Oppland

Nedenfor følger bilder fra elever fra Landåsbygda skole som lærte mer om bjørnen etter besøk på museet og etterpå besøkte et bjørnehi!Bjørnens tenner forteller mye om hva bjørnen spiser og om bjørnens liv. Bjørnens tenner sammenlignes med våre egne tenner. Kinntennene er ikke så ulike og forteller oss at vi er begge altetere!
I bakgrunnen står bjørnen som etter bedøvelse og flytting ved hjelp av helikopter døde tidlig under forsøket. 
Her har bjørnen gravd ut hiet i ei maurtue! Men det viste seg at det virkelige hiet som denne bjørnen hadde brukt lå litt lenger ned i lia. Dette hiet var imidlertid helt sammenrast. Tenk å ligge inne i et slikt hi hele vinteren gjennom uten verken å spise eller drikke!