En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Faunahistoriske funn og dateringer
(Finn Audun Gr√łndahl, Randsfjordmuseene)

Jord- og hulefunn av gevir og skjelettrester av ulike virveldyr er av største faunahistoriske interesse. Siden det meste av graving skjer med store gravemaskiner er det lite som oppdages. De fleste jordfunn er derfor av eldre dato og i en tid man brukte spade og hakke. De fleste slike jordfunn tilhører etteristiden og kan ha en betydelig alder - helt tilbake til nedsmeltningen av innlandsisen. Når funn av dyreskjeletter gjøres bør nærmeste naturhistoriske museum kontaktes!Bildet viser den ene av inngangene til Hulderholene i Saksumdal, Lillehammer.

Aktuelle vedlegg knyttet til faunafunn;

Storfekranium i Hulderholene, Saksumdal i Lillehammer kommune
http://www.naturhistorisknettverk.no/vedl/Rapport Hulderholene.pdf