En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Skuddpremieprosjektet
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Analyse av skuddpremiestatistikk for perioden 1733-1845 gir innsyn i utbredelsesmønstre og populasjonsstørrelser for brunbjørn og ulv gjennom lang tid før artene gikk dramatisk tilbake.

Prosjektet er en analyse av skuddpremieutbetalinger og gjennomføres ved Randsfjordmuseene i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norsk Skogmuseum. Datagrunnlaget er hentet ut av gamle tingbokprotokoller og vil i første fase konsentrere seg om fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark og Nordland. Hovedmålet er å framskaffe økt kunnskap om fangsteffektivitet og geografiske fordelingsmønstre (omgivelsesparametre).

Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl, fag@randsfjordmuseene.no