Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
 

Lenker/kontaktpersoner

Foreninger

Gudbrandsdalen amatørgeologiske forening
Kontaktperson; Per Kåre Berget
perkberg@bbnett.no

Norsk Ornitologiske Forening Oppland
Kontaktperson; Even Dæhli
evendehli@yahoo.no

Innlandet Botaniske Forening
Kontaktperson; Jan Wesenberg
jan.wesenberg@nhm.uio.no

 
Lenker
www.rovviltportalen.no
www.de5stora.se