Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
 

Naturhistoriske samlinger

Naturhistoriske samlinger består av ulike typer materiale
som forventes å ha en stor verdi i framtiden. Spesielt viktig er en bevaring for en vitenskapelig anvendelse. 

Foto viser deler av en samling av sommerfugler (Lepidoptera) ved Randsfjordmuseene

Overtakelse av private samlinger utgjør en viktig del
av samlingene. Museene vil i begrenset grad ha ressurser til
egen innsamling. Dette vil kun skje innenfor spesielle
typer materiale / objekter og det vil ofte være klare
tidsbegrensede faktorer.
Noe materiale vil og samles inn av det offentlige (f eks
fiskeskjell fra fiskeundersøkelser) og som kan overtas og
inngå i museenes samlinger.

Museene vil og alltid være mottaker av materiale fra
privatpersoner. Det er viktig at verdifulle funn fra privatpersoner kan følges opp.
De regionale museene vil for en del innkommet
materiale videresende dette til universitetsmuseene
mens annet materiale beholdes i egne magasiner.

Overdragelse av materiale til museene skal alltid
innebære en sikring for ettertiden - både selve
objektene og opprinnelsesdataene.


Zoologiske samlinger (Randsfjordmuseene)

De zoologiske samlinger oppbevares i magasin ved Lands Museum, Dokka, og dreier seg om et stort spekter materiale innenfor både virvelløse dyr og virveldyr fra hele Oppland. 


Les mer »

Geologisk samling

Hadeland Bergverksmuseum har mineraler fra Ole P. Wiens samling, og museet har i tillegg overtatt de geologiske samlingene fra Oppland Skogskole. Det er i tillegg en stor geologisamling fordelt på magasinet, låven og stabburet på Hadeland Bergverksmuseum.Naturhistorisk magasin

Randsfjordmuseene har eget magasin utelukkende for naturhistorisk materiale i det nye låvebygget på avdeling Lands Museum på Dokka. Her finnes mottaksrom, fryserom i tillegg til magasin. Magasinet har funksjon for materiale fra hele fylket.


Les mer »