Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
 

Solobservatoriet

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA

Solobservatoriet på Harestua ligger 588 m.o.h. og er Norges største astronomiske anlegg. Stedet tilbyr kurs og himmelske opplevelser til folk i alle aldre, men spesielt skoleklasser. Solobservatoriet har en rekke kikkerter, et stort solteleskop og tilbyr noen av de flotteste forholdene for himmelstudier i Oslo-området. Solobservatoriet byr både på himmelske opplevelser og kosmisk påfyll.

Solobservatoriet på Harestua ble åpnet i 1954 og ble frem til 1986 brukt til forskning på spesielt Solen. Dette var det eneste større vitenskapelige observatorium i Norge og var utstyrt med et meget stort solteleskop i et 20 meter høyt tårn (12 meter over og 8 meter under bakken).

Fra 1987 har Solobservatoriet vært et kurs- opplysningssenter i astronomi for skoleverket og publikum. Det var drevet av Universitetet i Oslo. fram til 1.9.2008. I dag drives stedet av Tycho Brahe Instituttet, som er et allmennnyttig aksjeselskap.

I dag tilbys undervisnings- og kursopplegg i astronomi for klasser på alle alderstrinn, samt etterutdanningskurs for lærere og lektorer som skal undervise i faget. Etter avtale arrangeres det også kurs og ekskursjoner for foreninger og publikumsgrupper.

Det arbeides med planer for å utvide tilbudet til å omfatte større deler av naturfagene.

Vi ønsker på sikt å kunne tilby skolene opplegg i følgende målområder i naturfag: forskerspiren, verdensrommet og mangfold i naturen. Det vil bli opplegg på alle klassetrinn og skolene kan velge ukesopplegg eller dagsopplegg.

Solobservatoriet ligger i Lunner kommune på Hadeland på åsen øst for Harestuvannet i et flott naturområde. Her har vi tilgang til store skogsområder og variert topografi med mange fiskevann.

Vi ønsker i tillegg til fokus på verdensrommet, også å ha fokus på sammenhengen i naturen, hvordan alle naturfagene henger sammen. Vi vil tilby praktis rettet undervisning med mye feltarbeid.

 
Formidlingstilbud:

HVA VI KAN TILBY

av Knut Jørgen Røed Ødegaard, astronomiansvarlig

Knapt noe er mer storslagent, mystisk og fascinerende enn verdensrommet og dets fenomener. Hvorfor ikke la klassen, foreningen eller slekt og venner få oppleve planeter, stjerner, galakser, tåker og andre himmelperler gjennom teleskoper? På Solobservatoriet tilbys kurs og muligheter for å observere gjennom flere teleskoper.

Kursene og ekskursjonenes innhold og varighet tilpasses i stor grad de forskjellige behov og kunnskapsnivå hos deltagerne. Det legges stor vekt på at deltagerne i størst mulig grad selv skal få gjøre praktiske observasjoner av forskjellige objekter på himmelen med observatoriets teleskoper. Dette er selvsagt avhengig av været. Ellers omfatter tilbudet foredrag innen forskjellige deler av faget med demonstrasjoner og øvelser, lysbilder, film og video. Tilbudet av innendørsaktiviteter gjør at et besøk til Solobservatoriet ikke er avhengig av godt vær.

Etterudanningskurs for lærere og lektorer omfatter, foruten egne observasjoner, foredrag av profesjonelle astrofysikere og astronomer, praktiske øvelser og informasjon om læremateriell og bøker.

KURS- OG EKSKURSJONSOPPLEGG

Vanligvis arrangeres besøk ved Solobservatoriet etter en av følgende modeller:

Kveldsbesøk på minimum 3 timers varighet
Her tilbys orienterende foredrag med bilder, film, animasjoner og video og det satses på enkle observasjoner ute på teleskopene dersom været tillater det. Dette tilbudet er spesielt egnet for klasser i barne- og ungdomsskolen. Maksimal kapasitet er 30 til 40 personer per besøk. NB! Merk at dette tallet inkluderer lærere og foreldre/sjåfører. Vi har gjerne en spisepause underveis, så ta med mat/niste. Vi anbefaler at besøket varer minst 4 timer.

To dagers besøk
Her tilbys opplegg med større fordypning i faget og med større muligheter til egne observasjoner utover natten. Vanligvis starter et slikt ebsøk på ettermiddagen/kvelden og fortsetter neste formiddag. Ved slike besøk inngår overnatting i enkelt-, dobbelt- og 4 sengers rom i to bygninger. Dette tilbudet er spesielt egnet for videregående skole. Maksimal kapasitet er ca. 25 personer per besøk.

Etterutdanningkurs for lærere
Her tilbys tilpassede opplegg for lærere på alle klassetrinn, med varighet etter avtale. Vanligvis gis det foredrag av profesjonelle astrofysikere ved siden av praktiske øvelser og observasjoner. Kursene annonseres i skolebladene. Maksimal kapasitet er ca. 25 personer per besøk.
Generelt ønsker vi at gruppene som besøker Solobservatoriet skal være på minst 10 personer. Se prisliste for besøk lenger ned på siden. Vi tar ikke værforbehold, men avlyser i sjeldne tilfeller når været ikke gjør det tilrådelig å kjøre opp til observatoriet.

KONTAKT:

Turid Næss
Daglig leder

Telefon: 41 63 59 97


Epost: tugra@frisurf.no, solobservatoriet@astro.uio.no

www.solobservatoriet.no