Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
 

Formidlingstilbud

Her er informasjon om formidlingstilbud med naturhistoriske temaer ved hvert enkelt museum.
Dette gjelder både faste og temporære formidlingstilbud. Gå inn i kolonnen til høyre og velg museum for å lese mer om de ulike formidlingstilbud.En perleugleunge er snart klar for å fly ut av reirtreet.
Deltagere i nettverket
Gudbrandsdalsmusea AS
iNasjonalparker
Lillehammer Museum
Mjøsmuseet AS
Randsfjordsmuseene AS
Solobservatoriet
Valdresmusea AS

Nettutstilling

Fugleutstilling