Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
(Finn Audun Grøndahl)

Boka «Den sjette utryddelsen» er skrevet av Elisabeth Kolbert og blir drøftet i en samtale mellom biolog Dag O. Hessen og journalist Olav Brostrup Müller i Gausdal folkebibliotek 21. april kl. 18.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal folkebibliotek og Kittilbu Utmarksmuseum/Randsfjordmuseene

 
Flere masseutryddelser på jorda er kjent ut fra fossile funn. Det er paleontologene, som arbeider med å beskrive og systematisere forhistoriske planter og dyr, som har beskrevet minst fem ubetydelige geologiske tidsrom med en betydelig utdøing av en stor del av verdens arter. En av masseutryddelsene skyldes et katastrofalt meteorittnedslag i Mexico for 65 millioner år siden.
 
Det er en økende vitenskapelig enighet om at en sjette masseutryddelse er noe som skjer nå, og denne gangen er dette en prosess mer omfattende og alvorlig enn noen gang tidligere. Årsaken er knyttet til mennesket selv; - det store antallet mennesker på jorda og menneskets livsform har medført store endringer så vel i hav, i ferskvann, på landjorden og i atmosfæren. Trolig er økningen av CO2 den mest dramatiske effekten av menneskenes aktivitet. Dette er i ferd med å gjøre verden til et fattige sted å være. 
 
Boka «Den sjette utryddelsen» skrevet av Elisabeth Kolbert og blir drøftet i en samtale mellom biolog Dag O. Hessen og journalist Olav Brostrup Müller i Gausdal folkebibliotek 21. april kl. 18.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal folkebibliotek og Kittilbu Utmarksmuseum/Randsfjordmuseene
 
Dronten eller dodo (bildet) er en av talløse arter som på kort tid forsvant etter møte med mennesket; mennesket brakte med seg griser og rotter til øya hvor de levde og gjorde hekking på bakken umulig. De flyveudyktige fuglene mistet også sitt leveområde etter at mennesket fjernet skogene på øya (Mauritius).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum