Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Verdens våtmarksdag 2. februar
(Finn Audun Grøndahl)

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. Randsfjordmuseene inviterer til seminar i samarbeid med Dokkadelta Våtmarkssenter 2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka. Spesielt settes fokus på ødeleggelse av våre torvmyrer som foregår i dag i Norge. På våtmarksdagen kom pressemeldinger om at landets miljø- og klimaminister setter fokus på tiltak mot ødeleggelse av torvmyrer i Indonesia som et viktig klimatiltak. Dette understreker ytterligere at ødeleggelse av torvmyrer i Norge burde for lengst høre fortiden til.

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. På denne dagen ble den internasjonalevåtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den iranske byen Ramsar i 1971.

Randsfjordmuseene avdeling Lands Museum inviterer til seminar i samarbeid med Dokkadelta  Våtmarkssenter 
2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka.
 
Program:
 
• Hva historisk statistikk forteller om grøfting av myr
og skog. Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene.
 
 
• Myrrestaurering, myrslått og orkideer på myr.
Geir Høitomt Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.
 
 
• Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan på Romerike
Planene om industrielt torvuttak og arbeidet for
å stanse dette i lys av myrenes funksjon som bl.a.
karbonlager og levested for planter og dyr
Ved Solveig Schytz
 
Gratis inngang, vi selger kaffe og kake. Åpent for alle.
 
Mer info om programmet på vår hjemmeside.
www.randsfjordmuseene.no
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum