Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
(Finn Audun Grøndahl)

Torsdag 12 november arrangeres fagkveld om smågnager- og spissmusartene i Sørøst-Norge og hvilken betydning de har for både uglearter og rovfuglarter. De store bestandsvingningene hos mange av smågnagerartene påvirker mange andre arter, og de har fascinert oss mennesker i lang tid.

Foreløpig program:

FAGKVELD OM SMÅGNAGERE OG SPISSMUS OG OM DERES BETYDNING FOR UGLER OG ROVFUGLER
 
Presentasjon av smågnager- og spissmusartene i Sørøst-Norge 
- ukjente pattedyr for mange av oss.
Biolog Jeroen van der Kooij, Norsk Zoologisk Forening
 
Småpattedyrenes betydning som byttedyr for ugler og rovfugler – med informasjon fra seinere års kameraovervåking av reir.
Professor Geir A. Sonerud, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
 
 
Sted auditoriet på knutepunkt Langsua, Segelstad Bru i Gausdal, torsdag 12. november kl. 19 00 (til senest 21.30)
Det blir enkel servering. 
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum