Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Som ledd i å markere Verdens Våtmarksdag holdes foredrag om fossekall på Lands Museum 5. mars kl. 11.00. Biolog Trond Øigarden tar oss med inn i fossenkallens verden med spennende viten om dens biologi og levevis. Fossekallens forhold til mennesket er vidt; fra å være Norges nasjonalfugl og fram til påvirkning av sur nedbør og kraftutbygging.

Trond Øigarden har skrevet boka "Fossekallen - Norges nasjonalfugl" og tar oss med inn i fossenkallens verden med spennende viten om dens biologi og levevis.  Fossekallens forhold til mennesket er vidt; fra å være Norges nasjonalfugl og fram til påvirkning av sur nedbør og kraftutbygging.
 
Ta med matakka og bli med på en faglunsj.
 
Den 2. februar i 1971 ble det inngått en internasjonal traktat for bevaring av våtmarker, og derfor er denne dagen utnevnt til verdens våtmarksdag. 
 
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum