Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Temadag om våtmark
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Temadag om våtmark arrangeres 20 november 2014 på Lands Museum. Arrangementet er åpent og gratis for alle og inneholder både dag- og kveldsprogram. Faglige temaer i miniseminar i kveldsprogrammet er biologisk mangfold i rik sumpskog og utfordringene for storørretens reproduksjon i regulerte elver. Det rettes også et fokus på erfaringer fra formidling av våtmark fra Dokka videregående skole og Haldenvassdragets kanalmuseum.

Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter samarbeider om faglige prosjekter og formidlingstiltak knyttet til våtmark. Våtmarkene er blant de mest produktive områder med størst biologisk mangfold og samtidig som de er sterkt truede økosystemer lokalt som globalt. På en temadag den 20. november er det omvisning i våtmarksutstillingen på Lands Museum på dagtid og miniseminar om våtmark samme sted på kvelden. Faglige temaer i miniseminar er biologisk mangfold i rik sumpskog og utfordringene for storørretens reproduksjon i regulerte elver. Det rettes også et fokus på erfaringer fra formidling av våtmark fra Dokka videregående skole og Haldenvassdragets kanalmuseum. 

Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer til temadag om våtmark.

Bakgrunnen er økt samarbeid om formidlingstiltak med vekt på både utstillinger inne og aktive undervisningstilbud ute.
 
Vi serverer en smak av våtmark
 
Dagsprogram kl. 12.00-14.00
kl. 12-13 Omvisning i utstillingen
kl. 13-14 Elever fra Dokka videregående skole formidler biologisk
mangfold til ungdomsskoleelever. 
 
Kveldsprogram kl. 18.00-21.00
Velkommen til miniseminar om våtmark
Leila Raustøl og Kjetil Bjørklund
 
Truet skattekiste i biomangfold: Rik sumpskog
Torbjørn Høitomt, Biofokus
 
Ivaretakelse av storørretens reproduksjon i
regulerte elver – utfordringer og framtidsutsikter
Morten Kraabøl, NINA
 
Formidling av vannbiologi: kombinere formidling
med overvåkning av vannkvalitet og krepsdyr
Ingvar Spikkeland, Haldenvassdragets
kanalmuseum
 
Bruk av våtmark i undervisningen
Kitty Selj og Jo Wattum, Dokka videregående skole 

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum