Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Elgen i natur- og kulturhistorien
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene )

På Kittilbu Utmarksmuseum arrangeres et dagsseminar om elgen i natur- og kulturhistorien 19. juni. Museet følger elgens mange tusen år lange historie i dette innlandsområdet, og seminaret har en fordypning i dette temaet. 

Kittilbu Utmarksmuseum er en avdeling ved Randsfjordmuseene, og formidler gjennom utstillinger,
kultursti og ulike arrangementer etteristidens natur- og kulturhistorie i Gausdal Vestfjell og Langsua
nasjonalpark. Museet vier mye fokus på den omfattende gropfangsten av elg som det finnes mange
spor av i nærområdet og inviterer til seminar:

Program torsdag 19. juni 2014 (med forbehold om endringer)

 
10 00 Velkommen – innledning/bakgrunn
 
10 15 Faktorer som virker på elgbestandens dynamikk i tid og rom. TORSTEIN STORAAS, HØGSKOLEN I HEDMARK
 
11 00 Innblikk i elgbestandens historiske tilbakegang og delvise fravær i Sør-Norge i overgangen 17-1800-tallet ut
fra skriftlige kilder. VIDAR HOLTHE, NORGES SKOGEIERFORBUND
 
11 45 Lunsj
 
12 45 Gropfangst av elg; om geografiske likheter og ulikheter. TINA AMUNDSEN, HEDMARK
FYLKESKOMMUNE
 
13 30 Fangstgroper i landskapet i Gausdal, Sør- og Nord-Fron; LIDAR-scanning som metode for å påvise
fangstgroper og fangstgarder i Gausdal og Fron.
Kort om Vinstravassdragsundersøkelsen og foreløpige resultater. LARS HOLGER PILØ, OPPLAND
FYLKESKOMMUNE
 
14 15 Elgen som verdiskaper, mere besøk og større muligheter for reiselivs- og opplevelsesvirksomhetene i
området. LEILA V. RAUSTØL, RANDSFJORDMUSEENE
 
14 30 Kultursti på museet: Vi følger en fangstgard ned til en rekonstruert fangstgrop
 
Utflukt til Dokkfaret: Elgens preg på landskapet: befaring i elgens vinterbeiteområde i Dokkfaret i
samarbeid med Gausdal Fjellstyre. Varighet ca. 2 timer. Busstransport.
 

 

Påmelding innen 10. juni til Kittilbu Utmarksmuseum v/ Charlotte Kirk: kittilbu@randsfjordmuseene.no eller telefon 47 97 00 82. Deltakeravgift 500 kroner som inkluderer lunsj, kaffe og kaker, busstransport på befaring

Aktørene Randsfjordmuseene AS, Espedalen Opplevelser og Skåbu Utvikling er eiere av prosjektet The
Moose Highway og skal sammen utvikle et reiselivsprodukt i tilknytning til Langsua nasjonalpark der elgen
er i fokus. Reiselivsproduktet skal bygge på unike natur- og kulturkvaliteter, der en viss grad av
tilrettelegging skal øke mulighetene for gode opplevelser og økt turistbesøk i området.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum