Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Utstilling om Mjøsas natur og kultur
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

«Mjøsas ark» er navnet på en helt ny utstilling om Mjøsas natur- og kulturhistorie som nå er under realisering på Kapp i Østre Toten kommune. Det er Mjøsmuseet som står ansvarlig for det som blir en basisutstilling på Kapp Melkefabrikk. Gjennom utstillinger og aktiviteter blir dette en unik formidlingsarena om Mjøsa. 

Tegningen viser hornulke som ble oppdaget i Mjøsa i 1978.

 
 
 
Mjøsmuseet legger vekt på at den nye utstillingen skal handle om både naturen og om menneskene knyttet til Mjøsa. Mens menneskenes historie er ganske kort målt i tid så kan Mjøsas historie følges nesten uendelig langt tilbake. - Fossiler kan sees i Mjøsstranda av trilobitter og blekkspruter som levde 200 millioner år før Mjøsa ble dannet!  Elgfigurene risset inn i steiner og berg flere steder rundt Mjøsa gir en liten gløtt inn de første menneskekulturer som innvandret etter siste istid som sluttet for «bare» ca. 10 000 år siden. 
 
Det er en stor «ark» å bygge som skal romme de mange «mjøshistorier» fra fortid og fram til vår egen tid. Utstillingen skal også ha et tydelig engasjement knyttet til framtiden så vel for Mjøsa som for menneskene (-og utstillingen legger vekt på det gjensidige samspillet). Dette er planlagt gjennom en rekke spennende og nyskapende formidlingsmåter som tar tak i de fire temaene; jord, energi, ferskvann og menneske. For ei skoleklasse må det bli spennende å bruke utstillingen og «Observatorium Mjøsa» hvor mjøsvannet kan grundig studeres og undersøkes. 
 
Mer om utstillingen og når den kan regnes med å være ferdig kan leses på Mjøsmuseets hjemmeside.
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum