Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I Myhre Grustak i Fåvang ble et nytt funn av ullhåret mammut gjort i 2013. Så langt har 7 funn av denne istidselefanten blitt gjort i denne delen av Ringebu kommune. Funnet er en del av en støttann og som ble funnet dypt nede i grustaket.

Ingemar Dahl, som opprinnelig er fra Arvika i Sverige, har arbeidet ved en rekke grustak i flere tiår både i Norge og Sverige. Han har aldri før funnet noe organisk noe sted han har arbeidet. Det var på kvelden i slutten av juni og under dårlige lysforhold at han oppdaget en uvanlig gjenstand som stod rett ut av den nokså vertikale veggen. Dahl var ikke sikker på hva dette kunne være og løftet ut forsiktig gjenstanden med skuffen på den store frontlasteren. Det var først etter at han kunne på en sikker måte, uten risiko for å treffes av løse steiner fra den høye vertikale veggen, at han kunne fastslå at dette ikke var hverken noen stein eller gammel trestokk. Det var del av en støttann fra arten ullhåret mammut.
Myhre Grustak består av sorterte lag av sand, grus og stein avsatt av breelver før siste istids maksimale utstrekning. 
 
 
Funnet lå i ca 0,5 m under et lag med svært grove steiner. Det var likevel ikke noe finsortert sandlag som tannen lå i. Tannen målte ca. 64 centimeter på yttersiden og har tydelig krumming. 
Foto: Kåre Solbakken
 
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum