Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Brunbjørnen er en av våre mest særegne og fasinerende pattedyr. Den har da også forundret mennesker i uminnelige tider. Med sitt svært så spesielle levevis etterlater den også mange spor og sportegn som vi kan finne og "lese" mye informasjon ut av. En miniutstilling er nå laget på oppdrag for Nord-Fron kommune gjennom det naturhistoriske nettverket om bjørnens mangfoldige liv og dens spor og sportegn gjennom årstidene. Den kan sees i rådhuset i Nord-Fron kommune på Vinstra.

Bjørnen gjennom årstidene

Miniutstillingen inneholder et lite utvalg av det mangfold av spor og sportegn som brunbjørnen er forbundet med. Utstillingen kom i stand ved at en bjørn ble skutt på Hillingen ved Kvam i Nord-Fron kommune i august i 2007. Randsfjordmuseene fikk tildelt skinn og hodeskalle og besluttet å benytte den i en formidlingssammenheng i Gudbrandsdalen. Vi har bestrebet oss på å lage en best mulig presentasjon av brunbjørnen i dette preparatet.

Utstillingen åpner torsdag 15. april kl. 19.00 med fagkveld i formannsskapssalen i rådhuset på Vinstra.

Program:

Lysbildkåseri om egne erfaringer med bjørn i naturen v/ Paul Granberg. Det vises og en kort film om skandinavisk brunbjørn

Utvikling av rovdyrutstillingen om de 5 store
v/ Monica Trondhjem, Randsfjordmuseene

Informasjon om statlig registrering og dokumentasjon av bjørn
v/ Mogens Lorentzen, SNO                                                                       

Arr: Nord-Fron kommune
Nettverk for naturhistorie blant museene i Oppland / Randsfjordmuseene


 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum