Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Gulpeboller gir verdifull informasjon
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

En gulpebolle fra ei perleugle består for det meste av pels og skjelettdeler fra smågnagerne og spissmusene den har spist. Da selve fordøyelsen ikke angriper selve skjelettdelene ligger disse ofte helt komplette i det ugla gulper opp i form av en sammenpresset bolle. Åpner vi slike "boller" åpner vi verdenen til en stor og spennende fauna! Ta vare på gulpeboller du finner og ta en kikk!

Randsfjordmuseene har begynt å samle inn både i egen regi og fra andre slikt materiale og løser opp boller og hele "komprimerte matter" fra hekkekasser med lut. På denne måten får vi fram de rene kranierestene og kjevene som vi kan artsbestemme. I Oppland og Hedmark er det ganske mange arter vi kan finne; 12-13 smågnagerarter og 6 spissmusarter! Mange av disse artene veksler i betydelig antall fra år til år og har en stor innvirkning ovenfor en rekke andre arter. Mange kaller disse artene derfor for nøkkelarter. På bildet nedenunder viser bare et utvalg spissmuskjever fra ei vellykket hekking hos perleugle. I tillegg kommer ofte en "stor haug" med spesielt markmus og klatremus.  
Jeroen van der Kooij sammen med sine medarbeidere har laget en bestemmelsesnøkkel for disse småpattedyrene også ved å bruke kranier og kjever. Denne er publisert i Fauna nr 3/1999. Med en slik bestemmelsesnøkkel er det mulig for alle interesserte å studere og bli kjent med denne spennende faunaen - som ellers lever en temmelig skjult tilværelse ovenfor oss mennesker.Bildet viser 4 underkjever fra vannspissmus som er den største av spissmusartene. Denne arten kjennetegnes lett på den store fortannen som hos alle spissmusarter vokser nokså rett utover - men hos denne arten er den helt glatt uten takker. Legg også merke til at alle spissmus har spisse tenner med røde tupper. De er alle rovdyr!

Ta vare på gulpebollene du finner og send dem gjerne til oss - om du selv ikke vil undersøke dem.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum