Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Verdens Våtmarksdag
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

2. februar markeres med faglunsj på Lands Museum med foredrag om elvemusling ved Bjørn Mejdell Larsen fra NINA. Det var på denne dagen undertegnelsen av Ramsar konvensjonen skjedde i byen Ramsar i Iran. Hvert år siden 1977 har denne dagen blitt brukt av forvaltningsmyndigheter, og diverse organisasjoner for å øke oppmerksomhet rundt verdier av våtmark og betydningen av Ramsar konvensjonen. I alt 158 land har undertegnet denne konvensjonen. Les mer: www.ramsar.org

Verdens Våtmarksdag
2. februar 2009

Randsfjordmuseene i samarbeid med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer til faglunsj på Lands Museum

Kl. 11.30 – 13.30

Foredrag om rødlistearten
elvemusling med vekt på dens
biologi, økologi, habitatkrav og trusler
v/ Bjørn Mejdell Larsen (NINA)

Det vil og gis informasjon om virksomhet fra Randsfjordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Se miniutstillingen om Nordre Øyerens delta
og Klaraälvens delta som er utstilt på museet

Ta med matpakke – vi ordner kaffe / te
Ring for mer informasjon; 61 11 06 87

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum