Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Som ledd i smågnager- og spissmusprosjektet ved Randsfjordmuseene inviteres det igjen til kurs. Denne gang går kurset utelukkende ut på å foreta artsbestemmelse ut fra kranier og kjever fra lutete matter innsamlet fra perleuglekasser. Det er en stor spennende verden som åpner seg når vi begynner å studere slikt materiale!

Smågnager- og spissmusprosjektet startet opp i 2007 og har som mål å avdekke utbredelsesmønstre av smågnager- og spissmusarter i utvalgte studieområder primært i Vest-Oppland. En viktig del av registreringsarbeidet foregår ved innsamling av matter fra perleuglekasser etter endt hekking. Mer om prosjektet kan leses om under prosjekter.
Mange har kasser hengende for både perleugle, kattugle og spurveugle og det vil være spennende for mange å studere innholdet i matter og gulpeboller.

Lørdag 14. februar 2009 arrangeres kurs i artsbestemmelse ut fra hele og deler av kranier som er lutet og vasket fram fra matter. Kursleder er Jeroen van der Kooij som også var kursleder på kurs i 2008. Kurset holdes i de nye lokalene til naturhistorisk magasin ved Randsfjordmuseene avd. Lands museum på Dokka.

Interesserte kan kontakte Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Mobiltelefon 90 58 77 89

Bildet viser prosessen etter ferdig luting hvor kranier og kjever plukkes ut for videre artsbestemmelse. 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum