Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
(Finn Audun Grøndahl)

Randsfjordmuseene vil i år invitere skoleklasser i Land ut i skogen for å kikke på sportegn etter bjørn. I dag er det gjerne yngre hannbjørner fra Sverige som vandrer inn i Norge og kan dukke opp i skogåsene rundt Randsfjorden. En og annen bjørn lager seg også hi og overvintrer her. Fagfolk fra museet viser fram ulike sportegn etter bjørnen og forteller om hvordan bjørnen lever gjennom året.

Bjørnen var vanlig i Norge i tusener av år. Det er bare i løpet av siste 100 – 150 år at den ble nesten fullstendig borte. Nesten alle som vokser opp i dag er helt ukjent med denne ”Skogens Konge”. Bare i eventyrene og i gamle historier lever den videre. Elg og rødrev er derimot svært vanlige dyr i dag og som de fleste kjenner godt.

Skolen må selv besørge transport men museet bekoster guide / naturveileder. Utflukten vil ta hele skoledagen. Niste og drikke medtas av hver enkelt elev sammen med sitteunderlag, godt skotøy og regnklær dersom været er uttrygt. Temaet vil passe best for 6. – 7. klassetrinnene.

Formidlingstilbud til skolene – i juni og august/september 2008

Interesserte skoler kan kontakte;
Randsfjordmuseene – seksjon for naturhistorie
61 11 06 87 eller 90 58 77 89

Tilbudet er støttet økonomisk gjennom midler til konfliktdempende tiltak rovvilt v/ Fylkesmannen i Oppland

Nedenfor følger bilder fra elever fra Landåsbygda skole som lærte mer om bjørnen etter besøk på museet og etterpå besøkte et bjørnehi!Bjørnens tenner forteller mye om hva bjørnen spiser og om bjørnens liv. Bjørnens tenner sammenlignes med våre egne tenner. Kinntennene er ikke så ulike og forteller oss at vi er begge altetere!
I bakgrunnen står bjørnen som etter bedøvelse og flytting ved hjelp av helikopter døde tidlig under forsøket. 
Her har bjørnen gravd ut hiet i ei maurtue! Men det viste seg at det virkelige hiet som denne bjørnen hadde brukt lå litt lenger ned i lia. Dette hiet var imidlertid helt sammenrast. Tenk å ligge inne i et slikt hi hele vinteren gjennom uten verken å spise eller drikke!

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum