Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Naturhistorisk magasin
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Randsfjordmuseene har eget magasin utelukkende for naturhistorisk materiale i det nye låvebygget på avdeling Lands Museum på Dokka. Her finnes mottaksrom, fryserom i tillegg til magasin. Magasinet har funksjon for materiale fra hele fylket.

Kort informasjon om naturhistorisk magasin ved Randsfjordmuseene;

Mottaksrom
I mottaksrommet blir alt av nytt materiale registrert og klargjort for nedfrysning (rensing, pakking etc)

Fryserom
Fryserom vil benyttes til frysebehandling av både natur- og kulturhistorisk gjenstandsmateriale. 

Magasin for naturhistorisk materiale
Magasinet skal utelukkende inneholde naturhistorisk gjenstandsmateriale. Samlinger på sprit tas ikke inn i magasinet. 

Foto viser reol i naturhistorisk magasin med monterte fugler i hovedsak fra samlingen opprettet ved Oppland Skogskole på Brandbu.

Minilaboratorium
I minilaboratoriet er det tilrettelagt for systematisk gjennomgang av innsamlet materiale ved blant annet bruk av stereolupe, mikroskop, pc etc. Alt gjenstandsmateriale registreres inn i museets eget registreringsprogram for naturhistorisk materiale.

Gjestekontor for student / forsker
Gjestekontoret er utstyrt med telefon, pc og internettadgang til disposisjon for masterstudenter og forskere som har samarbeidsprosjekter med museet.

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Naturhistoriske samlinger:
Zoologiske samlinger (Randsfjordmuseene)
Geologisk samling
Naturhistorisk magasin