Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Skuddpremieprosjektet
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Analyse av skuddpremiestatistikk for perioden 1733-1845 gir innsyn i utbredelsesmønstre og populasjonsstørrelser for brunbjørn og ulv gjennom lang tid før artene gikk dramatisk tilbake.

Prosjektet er en analyse av skuddpremieutbetalinger og gjennomføres ved Randsfjordmuseene i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norsk Skogmuseum. Datagrunnlaget er hentet ut av gamle tingbokprotokoller og vil i første fase konsentrere seg om fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark og Nordland. Hovedmålet er å framskaffe økt kunnskap om fangsteffektivitet og geografiske fordelingsmønstre (omgivelsesparametre).

Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl, fag@randsfjordmuseene.no

 

Utskriftsvennlig versjon

  Prosjekter:
Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen
Skinn og skjelettmateriale av bjørn og ulv - bevaring og forskning
Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland
Skuddpremieprosjektet
Faunahistoriske funn og dateringer
Fiskeskjellarkiv
Fiskesamfunnet i Randsfjorden med vekt på røye, ørret og krøkle