Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Oppland er det viktigste fylket når det gjelder funn av ullhået mammut fra weichsel-istiden i Norge. År om annet gjøres nye funn av mammut og det er viktig at slike funn blir registrert og at selve funnene kan tilgjengeliggjøres for forskningen og dermed tilføre lanets faunahistorie ny kunnskap. Andre arter kan også dukke opp.

Prosjektet er i dag organisert som et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea og stiftelsen iNasjonalparker. Faglig har initiativet hatt et godt samarbeid med Universitetsmuseet Bergen og NMBU. Det er gjennomført en rekke befaringer i Gudbrandsdalen og flere fagkvelder er avholdt over flere år med faglige kåserier. Foto: I bekken bortenfor det gamle skuthuset ble trolig det første mammutfunnet gjort i Norge (Vågå).

Oppland fylke er det fylket i Norge hvor de fleste funn av ullhåret mammut er gjort. Øvrige mammutfunn og andre funn av moskus og eldste rein fra siste istid er gjort i fylkets grenseområder. På de funnlokaliteter som finnes i Oppland vil det være muligheter for å gjøre nye funn fra denne istidsfaunaen, og at disse også kan inneholde andre arter fra istidsfaunaen.  
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl, fag@randsfjordmuseene.no

 

 


 

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Prosjekter:
Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen
Skinn og skjelettmateriale av bjørn og ulv - bevaring og forskning
Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland
Skuddpremieprosjektet
Faunahistoriske funn og dateringer
Fiskeskjellarkiv
Fiskesamfunnet i Randsfjorden med vekt på røye, ørret og krøkle