Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Aktuelt...


Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april

Boka «Den sjette utryddelsen» er skrevet av Elisabeth Kolbert og blir drøftet i en samtale mellom biolog Dag O. Hessen og journalist Olav Brostrup Müller i Gausdal folkebibliotek 21. april kl. 18.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Gausdal folkebibliotek og Kittilbu Utmarksmuseum/Randsfjordmuseene


Les mer »


Verdens våtmarksdag 2. februar

Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. Randsfjordmuseene inviterer til seminar i samarbeid med Dokkadelta Våtmarkssenter 2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka. Spesielt settes fokus på ødeleggelse av våre torvmyrer som foregår i dag i Norge. På våtmarksdagen kom pressemeldinger om at landets miljø- og klimaminister setter fokus på tiltak mot ødeleggelse av torvmyrer i Indonesia som et viktig klimatiltak. Dette understreker ytterligere at ødeleggelse av torvmyrer i Norge burde for lengst høre fortiden til.


Les mer »


Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr

Torsdag 12 november arrangeres fagkveld om smågnager- og spissmusartene i Sørøst-Norge og hvilken betydning de har for både uglearter og rovfuglarter. De store bestandsvingningene hos mange av smågnagerartene påvirker mange andre arter, og de har fascinert oss mennesker i lang tid.


Les mer »

Eldre artikler

Forum

Til diskusjonsforumet 
 
Hva skjer?

Denne nyhetsblogg er tatt ut av bruk og her finnes bare eldre saker fra samlinger i nettverket 2007-2010

Besøk nyhetsbloggen

 

 
Nye formidlingstiltak i Oppland i 2016

Er under utarbeidelse...

Gudbrandsdalen

21. april Samtale mellom Dag O. Hessen og Olav Brostrup Müller om boken "Den sjette utryddelse" av Elisabeth Kolbert kl. 18.30 i Gausdal folkebibliotek

19. juni Villblomstenes dag med botaniker Torbjørn Høitomt. Kittilbu Utmarksmuseum

10. juli Orkidesafari med Geir Høitomt. Kittilbu Utmarksmuseum

16.-17. juli Ljåslåttkurs med Mats Rosengren. Kittilbu Utmarksmuseum

Hadeland og Land

2. februar Verdens Våtmarksdag kl. 11-13 Lands Museum, Dokka

14. april Hvordan ble Norge en olje- og gassnasjon. Geolog Ragnar Knarud kl. 19 Hadeland Folkemuseum

28. april Natur- og kulturtur nord for Mylla med geolog Leif G. Koch. Oppmøte Grua St. kl. 10.45

26. august Flaggermuskveld med zoolog Jeroen van der Kooij. Bergverksmuseet på Grua kl. 20-22.30

18. september Geologiens dag med geologene Leif G. Koch og Ragnar Knarud sammen med Solfrid Myhre fra museet. Kommunehuset på Granavollen kl. 13.00

 

 

Gjøvik og Toten

 

 

 

 

 

 
 

Prosjekter: